Laboratorium

Laboratorium Sun Chemical działa na trzech płaszczyznach:

  • kontrola jakości i wystawianie certyfikatów,
  • dobieranie nowych kolorów / projektowanie - tworzenie standardu,
  • wykonywanie różnego rodzaju badań w zależności od końcowego zastosowania produktu.

Kontrola jakości farb ma bardzo duże znaczenie, niezależnie od końcowego przeznaczenia zadrukowanego materiału. Zaczyna się ona na etapie wykonywania projektu, gdzie dbamy o zgodność z założeniami klienta zarówno pod względem wytrzymałościowym, jak i kolorystycznym; kontynuowana jest w trakcie produkcji i powinna trwać dalej, aż do sposobu wykorzystania danego wyrobu końcowego. Produkt o dobrej jakości ma wpływ na zmniejszenie strat i odpadów podczas druku, redukuje koszty produkcji, a tym samym poprawia wydajność pracy.

Projektowanie nowych kolorów przeprowadzamy w kontakcie z klientem – ustalamy warunki druku, stosowane podłoże, możliwość użycia lakieru, zastosowanie końcowe. Nowe kolory dobieramy z uwzględnieniem wszystkich danych od klienta. Projekty / nowe kolory są archiwizowane i dzięki odpowiedniej kontroli jakości zapewniamy powtarzalność produkcji.

Staramy się dopasować zakres działania laboratorium do potrzeb rynku. Przygotowujemy dla naszych klientów standardy kolorów dla wykonywanych projektów, przeprowadzamy testy na zlecenia klientów. Jeśli nasze laboratorium nie ma odpowiedniego sprzętu możemy wysłać próbkę do badań do naszego centralnego laboratorium w Anglii.

Dysponujemy profesjonalnymi urządzeniami do wykonywania odbitek próbnych podczas tworzenia nowych kolorów pod zamówienie klienta jak i do kontroli jakości.

Powierzchnia laboratorium Sun Chemical wynosi 118 m2. Zapewniamy możliwość przygotowywania próbek, które służą do dalszych badań kolorystycznych czy wytrzymałościowych z wykorzystaniem następującego parku maszynowego:

RK printing proofer - flekso i grawiura – możliwość wydruku farby na podłożu klienta, urządzenia można skalibrować z maszyną drukarską u klienta. Ponadto urządzenie zapewnia możliwość regulacji ustawień – docisk, szybkość druku. Maszyna wyposażona jest w różne płytki drukowe o różnym transferze farby - istnieje również możliwość zamówienia specjalnej płytki dopasowanej do potrzeb. Urządzenia stosowane są do przedruków próbnych, jak również kontroli jakości farb solventowych oraz flexo UV.

IGT – offset – wydruki próbne na podłożu klienta, kontrola jakości. Możliwość regulacji docisku oraz dopasowania wałka drukującego w zależności od rodzaju farb (farby konwencjonalne lub utrwalane światłem UV).

Sito 120/34 – możliwość przedruku farb sitodrukowych.

Zestaw prętów aplikacyjnych RK Print Coat Instruments – kontrola jakości, porównywanie koncentracji farb, lakierowanie gotowych zadrukowanych próbek.

Hand rollers – możliwość nadruku za pomocą różnego rodzaju aniloxów ręcznych na różne podłoża, w zależności od potrzeb klienta. Możliwość łatwego i szybkiego nadrukowania jednej warstwy na drugą. Aniloxy można też dobrać adekwatnie do aniloxów stosowanych u klienta.

Grawiurowa maszynka do próbnych wydruków firmy Sauressig – ręcznie sterowana maszynka z możliwością wydruku farby grawiurowej  na różnego rodzaju podłożach, z różnym transferem farby.

Tunel suszący UV firmy Aeroterm – suszenie wydruków próbnych, możliwość dostosowania prędkości suszenia i siłę lamp.

Mieszadło Silverson -  umożliwia przygotowanie próbki farby laboratoryjnej zaczynając od wymieszania żywicy, aż po utarcie pigmentu. Specjalne końcówki mieszadła i dostosowanie prędkości pozwala dostosować warunki mieszania do potrzeb.

Przygotowane w laboratorium wydruki, oraz zadrukowane podłoża od klienta możemy poddać różnego rodzaju badaniom, w zależności od przewidywanego dalszego zastosowania lub wymagań stawianych przez klienta.

Komora świetlna wizualnej oceny zgodności oryginałów i wydruków w zależności od rodzaju światła. Urządzenie wyposażone jest w oświetlenie dzienne D65, jarzeniowe (CWF) oraz ultrafioletowe (UV)

Recepturowanie, kontrola jakości, badanie jakości druków i zgodności z oryginałem - spektrofotometry i densytometry:

Spektrofotometr X-Rite SP 62X - urządzenia do mierzenia kolorów w laboratorium oraz w warunkach produkcyjnych. Przenośny spektrofotometr sferyczny umożliwia szybki i precyzyjny pomiar barwy z wielu rodzajów materiałów, jak papier, farby, tworzywa czy tekstylia. Pomiary mogą być wykonywane w przestrzeniach L*a*b*, ∆L*∆a*∆b•, L*C*hº, ∆L•∆C*∆H*, ∆E*ab, ∆ECMC, ∆E CIE94, XYZ, zabielenie i zażółcenie według standardu ASTM E313-98. Dla SP64 w przestrzeniach CIE XYZ, CIE Yxy, CIE L*a*b*, Hunter Lab, CIE L*c*h˚, CMC, CIE94, zabielenie i zażółcenie według standardu ASTM E313-98. Urządzenie może interpretować zmierzony kolor w warunkach dziewięciu różnych standardowych oświetleń i kątów obserwacji 2° i 10°. Przyrządy określają też stopień bieli i żółci według ASTM E313-98, indeks metamerii według normy amerykańskiej i europejskiej (DIN 6172), stopień krycia i siłę koloru próbki. Dzięki tzw. pułapce połyskowej kula pomiarowa umożliwia określenie wpływu składnika połysku dzięki jednoczesnej analizie pomiaru z naciskiem na pigmentację, zatem z połyskiem oraz z naciskiem na wygląd, to znaczy z wykluczeniem połysku.

Spectroeye SA - densytometr drukarski pozwalający na kontrolę wszystkich wartości związanych z gęstością, rastrem oraz spektrofotometr umożliwiający uzyskanie wszystkich informacji kolorymetrycznych o danej barwie m.in kontrolę wszystkich gęstości optycznych, przyrostu wielkości punktu, kontrastu i trappingu. Przestrzenie pomiarowe CIE Lab, CIE Lch, CIE XYZ, Lab MG i odchylenia barwy dE CMC, dE 94, dEFMCII, metameryzm.

Gretag Macbeth Spectrolino – urządzenia do mierzenia kolorów w laboratorium. Spectrolino jest bardzo dokładnym przyrządem pomiarowym i oprócz pomiarów spektrum umożliwia pomiar barwy próbki m.in. w CIEL*a*b*, CIEXYZ, CIExyY, CIELuv, przy różnych temperaturach barwowych światła padającego, jak i jej gęstości optycznej. Dzięki temu bardzo małemu urządzeniu można zmierzyć odbicie światła od próbki lub światło emitowane przez źródło w 36 wąskich zakresach (po 10 nm) składających się na całe pasmo widzialne dla człowieka.

 

Badania wytrzymałościowe:

RDM Test Equipment SST-3XS seal strenght tester - maszyna wytrzymałościowa do badania rozciągania - służy do badania sił laminacji.

Zgrzewarka RDM Test Equipment HSE-3 Heat Sealer – badanie odporności materiału zadrukowanego na zgrzewanie, możliwość dostosowania temperatury, ciśnienia i czasu.

Urządzenie do badania ścieralności Regmed RAS-21 – porównawcze badanie nadruków pod względem odporności na ścieranie.

 

Inne badania laboratoryjne:

Chromatograf gazowy firmy Perkin Elmer – badanie składu rozcieńczalników w farbie oraz retencji w przypadku podłoży zadrukowanych. Jest wykorzystywany również do kontroli jakości dostarczanych rozcieńczalników.

Grindometr BYK Additive&Instruments - badanie stopnia utarcia pigmentu.

Specac 15 ton - maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych ściskania – badanie zadrukowanych podłoży pod względem skłonności do blokingu.

Połyskomierz BYK Gardner Micro-gloss 60º - badanie połysku farb i lakierów.

RDM Test Equipment SST-3XS seal strenght tester – badanie współczynnika cof.

Na wyposażeniu laboratorium znajduje się także sprzęt pomocniczy, taki jak: kubki do pomiaru lepkości farby (FORD, DIN, ZAHN), aerometr, piknometr, pehametr, piec do suszenia wydruków, odczynniki chemiczne do badania aktywacji folii, termostat, wagi laboratoryjne.

Wagosuszarka firmy Radwag - badanie zawartości suchej masy farby, stosowana głównie do kontroli jakości żywic i farb białych.