Czterech pracowników Sun Chemical uhonorowanych Nagrodą Pionier NAPIM

2017-03-17

PARSIPPANY, NJ, USA – 17 marca 2017 –Czterech pracowników Sun Chemical zostało uhonorowanych Nagrodą Pionier 2017 przyznawaną przez Krajowe Stowarzyszenie Producentów Farb Drukarskich (NAPIM) podczas Wiosennej Konwencji NAPIM 2017, która odbyła się w dniach 10-13 marca w Palm Beach Gardens na Florydzie.

Nagrodę Pionier, uznawaną za jedną z najbardziej prestiżowych w sektorze produkcji farb drukarskich, otrzymali następujący pracownicy Sun Chemical: Jim Felsberg, Jack Powers, Luigi Ribaudo i Ami Youhana.

Nagroda Pionier przyznawana jest osobom, które co najmniej 25 lat w swojej karierze zawodowej w sektorze farb drukarskich przepracowały w jednej lub kilku firmach produkujących farby drukarskie lub u jednego lub kilku dostawców farb drukarskich, a oprócz tego udzielały się w stowarzyszeniach skupiających pracowników sektora farb drukarskich, klubach produkcyjnych i innych organizacjach. NAPIM uwzględnia także ich wkład techniczny w takich obszarach jak badania laboratoryjne, technika, produkcja czy rozwój produktu.

“W Sun Chemical jesteśmy szczęśliwi, że możemy się cieszyć trwałym dziedzictwem prekursorów, którzy nie tylko rozszerzyli naszą ofertę i możliwości produktowe, ale także podnieśli standard produkcji farb drukarskich w całym sektorze” - powiedział Charles Murray, Prezes Sun Chemical North American Inks. “Jim, Jack, Luigi i Ami są godnymi laureatami tej nagrody, to wspaniałe, że NAPIM doceniło ich liczne osiągnięcia.”

Jim Felsberg, obecnie kierownik marketingu terenowego w Sun Chemical, pracował na różnych stanowiskach technicznych i kierowniczych. Wniósł znaczący wkład techniczny i biznesowy do sektora farb drukarskich w trakcie swojej 30-letniej kariery, i dzielił się swoją znajomością branży z kolegami i współpracownikami. Felsberg uczestniczy w wielu grupach dyskusyjnych dotyczących farb drukarskich rozpuszczalnikowych oraz druku fleksograficznego i jest częstym prelegentem na targach i wystawach branżowych.

Jack Powers, który obecnie jest wiceprezesem ds. sprzedaży w Sun Chemical, ma ponad 40-letnie doświadczenie w pracy w branży. Rozumienie Powersa technologii Sun Chemical oraz tego, jak ona przyczynia się do tworzenia silnych relacji z klientem, miało kluczowe znaczenie w zabezpieczeniu i zatrzymaniu dużych i ważnych klientów dla Sun Chemical.

Luigi Ribaudo, kierownik zaopatrzenia w Sun Chemical, ma 28-letnie doświadczenie w pracy w branży. Ribaudo jest wielce zasłużony dla rozwoju sektora produkcji farb drukarskich, otrzymał szereg prestiżowych nagród za swoją pracę, w tym Nagrodę Prezesa CPIPC w roku 2010 i 2012 oraz Nagrodę Ink Person [Osoby Sektora Farb Drukarskich] za rok 2015.

Ami Youhana dołączył do zespołu Sun Chemical w 1996 r., ale z branżą farb drukarskich związany jest od ponad 42 lat. Obecnie pracuje na stanowisku kierownika technicznego farb do druku arkuszowego; jego doświadczenie i znajomość receptur mały kluczowe znaczenie dla sukcesu konwencjonalnego portfela produktowego farb do druku arkuszowego Sun Chemical. Zbudował wielką sieć w globalnej społeczności druku arkuszowego i nadal dostarcza nowe wysokiej jakości produkty do klientów farb drukarskich.