Firmy Sun Chemical i Den Hartogh, opracowują wspólnie projekt na specjalne cysterny umożliwiające ekologiczny transport płynnych produktów

2017-02-06

Wexham Springs, Wielka Brytania 30 stycznia 2017 – Światowy producent farb Sun Chemical oraz dostawca usług logistycznych Den Hartogh Logistics podjęli współpracę w celu opracowania specjalnych cystern przeznaczonych do transportu płynnych produktów dla branży wydawniczej.

Sun Chemical już od ponad 15 lat współpracuje z firmą Den Hartogh w zakresie transportu produktów, dlatego gdy firma podjęła projekt związany z modyfikacją konstrukcji wykorzystywanego sprzętu, wybór Den Hartogh na partnera był oczywisty. Luis Pereira, Specjalista Sun Chemical ds. Planowania Dostaw Produktów dla Branży Wydawniczej w Europe wyjaśnia: „Chcieliśmy w miejsce transportu wyłącznie drogowego wdrożyć transport intermodalny, aby zwiększyć efektywność oraz zmniejszyć wpływ wywierany na środowisko naturalne. Niestety nasza dotychczasowa flota nie nadawała się do wykorzystania w tego rodzaju transporcie.”

„Wraz z firmą Den Hartogh podjęliśmy prace mające na celu stworzenie dostosowanej do naszych potrzeb konstrukcji cysterny, odpowiedniej do transportu zarówno intermodalnego, jak i wyłącznie drogowego, umożliwiającej nam zachowanie większej elastyczności w zakresie wyboru, jaki rodzaj transportu jest najbardziej odpowiedni w związku z aktualnym projektem firmy.”

Początkowo Sun Chemical chciał wymienić flotę składającą się z ośmiu cystern, jednak stwierdziwszy konieczność zastosowania tego rodzaju cystern w innym łańcuchu dostaw, firma ostatecznie zwiększyła liczbę cystern do wymiany w nowej flocie do 16. Nowe cysterny, które zaprojektowano specjalnie w celu przewozu konkretnych produktów płynnych, stanowią udoskonaloną wersję standardowych cystern ISO, wyposażone są w najnowsze stożkowe wylewki oraz ogrzewanie. Podjęto również starania w celu zapewnienia właściwej izolacji cystern, zgodnie z najnowszymi standardami branżowymi.

Korzyści związane z zastosowaniem cystern ISO do transportu intermodalnego według indywidualnego projektu w transporcie produktów płynnych

W czasie transportu, ze względu na właściwości związane z lepkością, produkt bazowy powinien być utrzymywany w stałej temperaturze. Podczas gdy we wcześniej stosowanych przez Sun Chemical cysternach temperatura była kontrolowana przez generator, udoskonalona konstrukcja nowych cystern obejmuje dodatkową izolację, zwiększającą parametry izolacyjne o 15% w porównaniu z ośmioma starymi cysternami, jak również system samo-ogrzewania, który zmniejsza zużycie energii elektrycznej. Nowa flota jest również w stanie przewozić przynajmniej o 19% więcej ładunku, dzięki czemu Sun Chemical może jednocześnie transportować większą ilość produktu, co z kolei zmniejsza częstotliwość przewozu produktów oraz ślad węglowy.

Od kiedy Sun Chemical wybrała transport intermodalny, zdołała zmniejszyć liczbę kilometrów pokonywanych w transporcie drogowym w związku z przewozem produktów płynnych o 72%, co zmniejszyło poziom emisji CO2. Dzięki nowej flocie, firma w mniejszym stopniu przyczynia się do zatłoczenia dróg w UE. Zapotrzebowanie na kierowców, którego poziom w Europie rośnie, także wpłynęło na decyzję firmy dotyczącą wykorzystania transportu intermodalnego, ponieważ w chwili obecnej firma jest w mniejszym stopniu uzależniona od dostępności kierowców oraz może w bardziej elastyczny sposób planować transport swoich produktów.

System transportu produktów luzem ma również szereg zalet z punktu widzenia bezpieczeństwa. Arturo Caton Moliner, Manager ds. Handlowych w Den Hartogh, tłumaczy: „W Den Hartogh tak samo wysoką wagę przykładamy do bezpieczeństwa jak i Sun Chemical, dlatego było ono dla obu stron priorytetem w procesie konstruowania cystern. Specjalistyczne zbiorniki zmniejszają ilość koniecznego ręcznego przenoszenia produktu w fabrykach zarówno na etapie załadunku, jak i rozładunku. Są obsługiwane ręcznie z poziomu posadzki, dlatego kierowcy nie muszą się wspinać na dach cysterny, aby rozładować produkt.”

Luis Pereira dodaje: „Od momentu, gdy wybraliśmy transport intermodalny, obserwujemy szereg znaczących korzyści pod kątem bezpieczeństwa, środowiska oraz ilości odpadów, które podnoszą efektywność transportu. Ta inwestycja podkreśla nasze stałe zaangażowanie w usługi dla branży wydawniczej, w związku z którym nie tylko poszukujemy możliwości doskonalenia produktów firmy, lecz także analizujemy pod kątem logistyki sposób prowadzenia działalności, chcąc zawsze być w stanie świadczyć jak najlepiej nasze usługi w całym łańcuchu dostaw. Współpraca z firmą Den Hartogh to kolejny przykład zastosowania innowacji w biznesie.”

Więcej informacji na temat firmy Sun Chemical można uzyskać na stronie internetowej www.sunchemical.com

Więcej informacji na temat firmy Den Hartogh Logistics można uzyskać na stronie internetowej www.denhartogh.com/