Informacja dotycząca ostatnich wydarzeń na rynku komponentów do produkcji pigmentow

2013-06-19

Jako znaczący dostawca i ogólnoświatowy lider w dziedzinie przemysłu farb drukarskich chcielibyśmy podzielić się z Państwem ważną informacją dotyczącą ostatnich wydarzeń na rynku komponentów do produkcji pigmentów, składnika jakże istotnego w produkcji farb.

 

W przeciwieństwie do rynku pigmentów, na którym działa kilku znaczących ogólnoświatowych dostawców, takich jak Sun Chemical, rynek komponentów do ich produkcji był jak dotąd w dużej mierze zaopatrywany wyłącznie przez producentów azjatyckich.  W związku z tym firmy kupujące surowce, potrzebne do produkcji pigmentów, stały się narażone na rosnące ryzyko związane z dostawami, spowodowane zmieniającymi się przepisami prawa na rynkach azjatyckich.

W ostatnim czasie dwaj kluczowi producenci surowców potrzebnych do produkcji pigmentów z różnych powodów znaleźli się pod większą presją.

Chiny są najważniejszym dostawcą surowców będących pochodnymi beta-naftolu służących do produkcji pigmentów czerwonych, takich jak Red 57:1, Red 22, i Red 48. Obecnie podaż beta-naftolu w Chinach jest niewielka z powodu zamknięcia dwóch kluczowych zakładów produkcyjnych – jednego z nich na stałe.  Ceny beta-naftolu wzrosły od początku roku o 40% i na razie nie wiadomo, kiedy podaż i popyt znowu się zrównoważą.

Indie są najważniejszym dostawcą surowców ftalowych, służących jako produkt wyjściowy do wielu podstawowych  pigmentów niebieskich i  zielonych,  takich  jak  Blue  15:3, Blue  15:4 i Green 7.  Władze indyjskie kładą coraz większy nacisk, aby producenci surowców ftalowych spełniali najróżniejsze wymogi prawne.  Ostatnio przyjęło to formę wywierania presji w stosunku do producentów półproduktów na zakup wyłącznie przemysłowej wersji podstawowego surowca - mocznika, zamiast dotowanych wersji przeznaczonych na potrzeby rolnictwa.  Ta zmiana drastycznie wpłynie na wzrost kosztów produkcji surowców jak również potencjalnie zmniejszy dostępność mocznika przemysłowego.

Sun Chemical uważnie śledzi te wydarzenia i podejmuje działania mające na celu zabezpieczenie swojej pozycji wśród dostawców, wykorzystując wieloletnie relacje z czołowymi dostawcami surowców.  Niemniej jednak spodziewamy się, że na początku trzeciego kwartału może nastąpić znaczący wzrost kosztów komponentów.  Chcieliśmy skorzystać z okazji, aby przekazać Państwu tę informację jak najwcześniej i zapewnić, że będziemy Państwa informować na bieżąco w miarę rozwoju wydarzeń.