Raport środowiskowy Sun Chemical za rok 2015

2016-05-17

Firma Sun Chemical opublikowała coroczny raport na temat efektów realizowanej przez nią w ub.r. polityki zrównoważonego rozwoju. Na podstawie dostarczonych przez koncern danych wyłania się obraz przedsiębiorstwa proekologicznego, które coraz częściej podejmuje współpracę z dostawcami oferującymi podobne podejście w kwestiach ochrony środowiska. Raport zawiera ponadto sześć studiów przypadku obrazujących kooperację Sun Chemical ze swoimi partnerami, w ramach której firma zwraca szczególną uwagę na wdrażanie nowych technologii, redukujących tzw. ślad węglowy.

Publikacja pokazuje jak firma Sun Chemical angażuje się w działania związane z łańcuchem dostaw dotyczącym zakupu surowców, dystrybucją i wykorzystaniem wewnętrznej floty samochodowej.
W raporcie jest mowa o tym, że do produkcji farb publikacyjnych Sun Chemical stosowane są – w dużej ilości – bio-żywice pochodzące z drzew iglastych, że firma która dostarcza dla Sun Chemical sadzę generuje w swoich działaniach nadwyżki energii, że w przypadku rynku europejskiego, użytkowana flota samochodowa Sun Chemical z roku na rok emituje coraz mniejsze ilości dwutlenku węgla oraz, że jeden z partnerów logistycznych firmy, dotychczas bazujący na transporcie drogowym, coraz częściej dywersyfikuje formę realizowanych dostaw.  

„Chcemy dostarczać na rynek wiarygodne i mierzalne dane, zbieżne z oczekiwaniami i wymaganiami naszych klientów – mówi Gary Andrzejewski, wiceprezes Sun Chemical ds. środowiskowych. –
W raporcie za ubiegły rok pokazujemy konkretne przykłady działań podejmowanych przez naszych dostawców, które wspierają Sun Chemical w realizacji założeń naszej polityki dot. zrównoważonego rozwoju. Naszym celem jest z jednej strony udoskonalanie procesów, z drugiej – wytwarzanie produktów pomagających naszym klientom w byciu bardziej proekologicznymi. Możemy to uczynić jedynie poprzez zapewnienie, że nasi dostawcy stanowią integralną część łańcucha dostaw zaangażowanego w realizację praktyk środowiskowych”.

Publikacja raportu pokazuje też, że bieżące zarządzania i nadzór nad kluczowymi parametrami realizowanej przez Sun Chemical polityki zrównoważonego rozwoju to ważna część działalności prowadzonej przez koncern.

„Nasza polityka środowiskowa stymuluje wdrażanie coraz bardziej energooszczędnych procesów i produktów – dodaje Michel Vanhems, lider zespołu realizującego politykę zrównoważonego rozwoju w firmie Sun Chemical. – Bazujący na rzeczywistych danych raport środowiskowy odgrywa kluczową rolę we wspieraniu naszych klientów w ich proekologicznych działaniach. Jesteśmy zdeterminowani, by zrobić wszystko co w naszej mocy, aby działalność prowadzona przez Sun Chemical cechowała się wysokim poziomem etyki oraz przyjazności dla środowiska naturalnego, z pożytkiem dla naszych pracowników, udziałowców i partnerów biznesowych”.

 

Raport dot. polityki środowiskowej Sun Chemical za 2015 rok jest już dostępny online na stronie http://www.sunchemical.com/sustainability. Natomiast na stronie http://www.sunchemical.com/services/consultative-services klienci znajdą narzędzie analityczne umożliwiające oszacowanie stopnia emisji dwutlenku węgla w realizowanych przez nich procesach produkcyjnych.

 

Polityka środowiskowa Sun Chemical

Realizowana przez firmę polityka zrównoważonego rozwoju ma na celu zwiększanie świadomości całego rynku poligraficznego w kwestiach środowiskowych. Jej ważnymi elementami są m.in. zarządzanie produktami oraz ryzykiem biznesowym. W obu przypadkach firma bazuje na konkretnych, danych analitycznych.

Strategiczną część proekologicznej polityki Sun Chemical stanowi dostarczanie klientom rozwiązań
i produktów końcowych umożliwiających bardziej przyjazną dla środowiska naturalnego działalność. Aby to osiągnąć, firma wdraża rygorystyczne procesy wytwórcze oparte na narzędziach analitycznych pozwalających ocenić energooszczędność zarówno procedur, jak i realizowanych procesów produkcyjnych.

To oparte na konkretnych danych podejście oznacza, że Sun Chemical jest w stanie wyznaczać rzeczywiste cele w zakresie ograniczenia zużycia energii i wody, redukcji emitowanych gazów cieplarnianych oraz obniżenie ilości generowanych odpadów powstających w procesie produkcji.
W efekcie dostarczane na rynek rozwiązania Sun Chemical uwzględniają zarówno procesy związane
z zarządzaniem ryzykiem, jak też działania podejmowane z myślą o większej energooszczędności.

Zgodnie z hasłem przewodnim – „Zyskać więcej, zużywać mniej, być ekologicznym” – polityka zrównoważonego rozwoju Sun Chemical podkreśla aktywną rolę firmy w minimalizacji tzw. śladu węglowego w jej produktach, jak również w działaniach podejmowanych przez jej klientów.