Sun Chemical Europe informuje o podwyżce cen we wszystkich segmentach produktów z powodu wysokich cen surowców

2012-11-28

28 listopada 2012 r. firma Sun Chemical poinformowała swoich europejskich klientów o podwyżce cen, która wejdzie w życie we wszystkich liniach produktów od 1 stycznia 2013 r. Kilkuprocentowy wzrost cen będzie uzależniony od składu i linii produktów.

O kolejnych, planowanych podwyżkach w 2013 r., Sun Chemical poinformuje klientów bezpośrednio.

Mimo stabilizacji średnich cen surowców, która nastąpiła w 2012 roku, koszty zwiększyły się w ujęciu rocznym. W 2013 r. przewidywane są kolejne podwyżki. Ich powodem są głównie ograniczenia produkcji wynikające z przepisów dotyczących ochrony środowiska dla kluczowych materiałów, osłabienie Euro oraz wysoki poziom popytu.

„Tak wysoki poziom kosztów surowców jest czymś bezprecedensowym i wymagał od nas analizy cen naszych farb. Wraz z partnerami z łańcucha dostaw prowadzimy aktywne działania mające na celu kontrolę i minimalizację kosztów, jednak z powodu sytuacji ekonomicznej odczuwamy stałą presję na koszty, a znaczące podwyżki cen są przenoszone na branżę produkcji farb. Aby utrzymać wysoki poziom jakości produktu i usług, a także zyskowność, musimy podwyższyć ceny dla naszych klientów.” – ocenił Filipe Mellado - Dyrektor ds. Marketingu (Chief Marketing Officer) firmy Sun Chemical.