Sun Chemical dla fleksografii

2016-10-05

Polski oddział Sun Chemical wsparł merytorycznie tegoroczną konferencję Opakowania Tekturowe + Flekso, a także Forum Fleksograficzne. Imprezy, zorganizowane przez Polską Izbę Fleksografów, odbywały się w podkrakowskiej Wieliczce w dniach 20-22 września. Firma była również sponsorem kolacji integracyjnej, która odbyła się w Kopalni Soli w Wieliczce.

Organizowane co roku spotkanie Polskiej Izby Fleksografów (PIF) to jedna z najważniejszych imprez branżowych, skierowanych do firm związanych z drukiem fleksograficznym (głównie producentów opakowań oraz firm dostarczających rozwiązania dla tego segmentu rynkowego). Sun Chemical, oferując wiele rozwiązań dla tego właśnie sektora, aktywnie wspiera imprezy PIF od wielu lat. Podobnie było w tym roku. Firma wsparła je m.in. trzema wystąpieniami swoich przedstawicieli, a także sponsorując kolację dla uczestników, która odbywała się w kopalni soli w Wieliczce.

„Nasz udział w tego rodzaju przedsięwzięciach jest bardzo ważny. Przede wszystkim dlatego, że posiadamy w swojej ofercie szeroką gamę rozwiązań skierowanych do branży opakowaniowej i fleksograficznej. Są wśród nich innowacyjne produkty, zapewniające ich użytkownikom przewagę konkurencyjną. Spotkania PIF wspieramy także ze względu na integrację branży i podejmowane wspólnie działania na rzecz jej rozwoju” – mówi Sławomir Gulczyński, Business Director Publication Inks w polskim oddziale Sun Chemical.

Z myślą o konferencji „Opakowania Tekturowe + Flekso” polski oddział Sun Chemical przygotował prezentację poświęconą obecnym trendom w przetwórstwie tektury falistej. Jej autorem był Robert Jałbrzykowski, manager sprzedaży. Drugi referat, wygłoszony podczas Forum Fleksograficznego, podzielony został na dwie części. W pierwszej była mowa o torebkach wolnostojącym wysokiej jakości, które zadrukowywane są w technice fleksograficznej (tu prelegentem był Colin Smith, european product manager w belgijskim oddziale Sun Chemical), drugą zaś poświęcono optymalizacji kolorów specjalnych w produkcji oraz służącemu temu narzędziu Sun Color Box (ten temat przedstawił Piotr Bogusz, manager sprzedaży w firmie Sun Chemical).

„Przedstawione przez nas tematy podczas konferencji Polskiej Izby Fleksografów to aktualne i interesujące branżę zagadnienia. Jesteśmy przekonani, że nasz udział w konferencji wzbogacił to spotkanie. Dla nas było ono również niezmiernie owocne. Mogliśmy być bliżej naszych klientów, dzieląc się z nimi naszą wiedzą i doświadczeniem” – podsumowuje Sławomir Gulczyński.