Sun Chemical i DIC wprowadzają produkty z serii SunLam na rynek Ameryki Łacińskiej

2015-09-07

Firma Sun Chemical wraz ze swoją spółką macierzystą DIC poinformowały o wprowadzeniu na rynek Ameryki Łacińskiej klejów do laminacji z serii SunLam. Tym samym Sun Chemical stał się one jedynym w tym regionie dostawcą oferującym w ramach swojego portfolio farby oraz kleje dedykowane dla drukarń opakowaniowych.

 

W skład serii SunLam wchodzą przeznaczone do laminacji kleje wodne, bezrozpuszczalnikowe oraz solwentowe. Jak zapewnia dostawca, spełniają one wszystkie wymogi ze strony drukarń specjalizujących się w opakowaniach giętkich, m.in. w zakresie laminacji, uzyskiwania efektów zapachowych oraz produkcji foliowych opakowań na żywność.

Receptura klejów z serii SunLam pozwala na ich zastosowanie nawet przy najbardziej wymagających aplikacjach, realizowanych w trudnych warunkach produkcyjnych. Oferują one przy tym bardzo wysoki stopień przylegania do podłoża, zapewniają – osiągane dzięki właściwej kombinacji kleju i utwardzacza – szybkie schnięcie (redukujące czas niezbędny na laminację, cięcie i dostawę finalnego produktu), poprawioną odporność na żywność i napoje o wysokim stopniu kwasowości, komplementarność z technikami fleksograficzną i wklęsłodrukową oraz właściwą wytrzymałość po poddaniu opakowania sterylizacji bądź gotowaniu.
Firmy produkujące opakowania mogą także stosować specjalne kleje laminacyjne SunLam odporne na tlen. Pozwalają one obniżyć wagę opakowania dzięki usunięciu foliowej powłoki z opakowania, przy jednoczesnym utrzymaniu właściwości ochronnych (tj. funkcji zabezpieczających opakowany produkt i eliminujących migrację).
„Z uwagi na fakt, że DIC produkuje we własnym zakresie polimery stosowane
w farbach i klejach, Sun Chemical jest jedynym globalnym dostawcą mogącym zaoferować zintegrowany system uwzględniający oba ww. produkty, przy jednoczesnej, pełnej kontroli nad wykorzystywanymi do ich wytwarzania środkami chemicznymi – mówi Fernando Tavara, prezes Sun Chemical Latin America. – To pozwala nam wyjść na przeciw potrzebom drukarń opakowaniowych, które stale poszukują sposobów na obniżenie kosztów działalności. Oferując wysokiej jakości farby i kleje z jednego źródła, możemy uprościć naszym klientom cały łańcuch dostaw. Co więcej, jesteśmy w stanie zaproponować wsparcie techniczne przy wyzwaniach czy problemach związanych z procesem drukowania, niezależnie od tego czy dotyczą one farby, kleju czy folii”.


Z myślą o klientach z Ameryki Łacińskiej, firma Sun Chemical rozbudowała swoje zakłady produkcyjne działające w tym regionie – obecnie wytwarzają one m.in. wszystkie wyroby z serii SunLam. Są one dostępne dla wszystkich klientów z tej części świata, podobnie jak wsparcie techniczne udzielane lokalnie przez specjalistów Sun Chemical.