Sun Chemical zwiększa ceny produktów do opakowań elastycznych - Podwyżka jest spowodowana wysokimi kosztami surowców

2017-12-12

Sun Chemical podwyższy ceny farb i lakierów do opakowań elastycznych dla wszystkich klientów we wszystkich regionach od 1 stycznia 2018 r.

Procentowy wzrost ceny powinien być jednocyfrowy (choć wysoki) i będzie zależeć od składu danego produktu i linii produktowej. Sun Chemical przekaże informacje dotyczące zmian cen bezpośrednio klientom.

Od końca 2016 r. obserwowany jest coroczny wzrost kosztów a w 2018 r. przewidywane są kolejne wzrosty. Spowodowane jest to głównie ograniczeniami, jakie dotykają kluczowych surowców w zakresie możliwości ich produkcji i ich wpływu na środowisko, szczególnie w Chinach, gdzie w ostatnich latach wystąpiło wiele klęsk żywiołowych i katastrof oraz obserwowany jest stały wzrost cen paliw, rozpuszczalników i monomerów kluczowych dla produkcji żywic poliuretanowych (PU). Co więcej, podaż pigmentów zawierających dwutlenek tytanu (TiO2) jest wciąż ograniczona, powodując stały wzrost kosztów.

„Tak wysoki poziom cen surowców jest bezprecedensowy i zmusza nas do rewizji cen farb” - powiedział Felipe Mellado, Chief Marketing Officer, Sun Chemical. „Pracujemy z naszymi partnerami w łańcuchu dostaw w sposób proaktywny w celu zarządzania i minimalizacji kosztów lecz z powodu sytuacji rynkowej, nacisk kosztowy nie słabnie i przemysł farb musi ponosić koszty znaczącego wzrostu cen. By móc dalej zapewniać wysoki poziom jakości produktów i obsługi, koniecznym okazało się zwiększenie cen konsumenckich.”