Usprawnione raportowanie danych, przykłady projektów w zakresie gospodarowania zasobami odnawialnymi

2014-05-12

Firma Sun Chemical opublikowała swój piąty raport korporacyjny nt. realizowanej przez firmę polityki zrównoważonego rozwoju. Zawiera on m.in. informacje na temat nowego wewnętrznego, bazującego na przeglądarce internetowej systemu zbierania danych, pozwalającego na usprawnienie procesu raportowania oraz przykłady projektów, realizowanych przez firmę w ramach polityki zasobów odnawialnych, wdrażanych w jej zakładach produkcyjnych na całym świecie.

Raport Sun Chemical za rok 2013 nadal skupia się na informacjach na temat podejmowanych przez firmę działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Prezentuje on pomiary dotyczące siedmiu kluczowych wskaźników dla tego obszaru działań: zużycia i ochrony energii w zakładach produkcyjnych i pozostałych lokalizacjach, ilości emitowanego podczas produkcji dwutlenku węgla, redukcji odpadów produkcyjnych, zużycia wody, bezpieczeństwa materiałów oraz pracowników.

W raporcie firma Sun Chemical informuje również o nowym, wewnętrznym, internetowym systemie zbierania danych - EcoTrack. Umożliwia on bieżące ich monitorowanie, zapewniając większą przejrzystość oraz poprawiając kontrolę jakości spływających informacji nt. siedmiu wspomnianych wcześniej kluczowych wskaźników w obszarze zrównoważonego rozwoju.

EcoTrack to kluczowe narzędzie Sun Chemical w realizowanej przez firmę strategii działania, uwzględniającej przegląd możliwych do osiągnięcia celów i ich poprawy. Począwszy od roku 2005 r. gromadzone były przez nią dane pochodzące z ok. 170 lokalizacji firmy w ponad 25 krajach. Teraz zostały one przesłane do systemu, by zachować ciągłość w zakresie raportowania.
„Wciąż poszukujemy sposobów poprawy realizowanych procesów w poszczególnych lokalizacjach poprzez monitorowanie kluczowych wskaźników pomiarowych. Wszystko po to, by lepiej rozumieć i zarządzać naszym wpływem na środowisko naturalne - mówi Gary Andrzejewski, wiceprezes Sun Chemical do spraw środowiskowych. - EcoTrack to jeden z przykładów na to, w jaki sposób możemy usprawnić proces zbierania danych. W 2013 roku odnotowaliśmy wiele przykładów na to, jak zakłady produkcyjne Sun Chemical sprostały wyzwaniom w obszarze dotyczącym wydajniejszej ochrony środowiska. Takich osiągnięć było wiele, z czego jesteśmy dumni”.

W raporcie znalazły się liczne przykłady zrealizowanych przez Sun Chemical projektów w zakresie polityki zasobów odnawialnych i bezpieczeństwa. Są to m.in.: instalacja paneli słonecznych w zakładach Wavre w Belgii; 28 projektów zrealizowanych w fabryce Muskegon w stanie Michigan, które zredukowały emisję dwutlenku węgla o 726 ton; instalacja nowego systemu destylacji w zakładach Kankakee (Illinois), która zwiększyła o 40% ilość produkowanego tu atramentu, przypadającego na 1 kg kilogram rozpuszczalnika czyszczącego; wykorzystanie odzyskiwanej pary do produkcji energii w zakładach Holland (Ohio ). Do takich działań należało również szkolenie przeciwpożarowe oraz w zakresie ewakuacji pracowników przeprowadzone w firmie Sun Chemical Sp. z o.o. w Markach.

Raport, zawierający bieżące informacje dotyczące zarządzania i monitorowania kluczowych wskaźników w obszarze zrównoważonego rozwoju, jest ważnym elementem kompleksowej polityki środowiskowej, realizowanej przez Sun Chemical.
„Prowadzona przez nas polityka zrównoważonego rozwoju umożliwia usprawnienie działań w obszarze ekologii, zarówno w kontekście realizowanych procesów jak i wytwarzanych przez Sun Chemical produktów - mówi Michel Vanhems , kierownik działu polityki zrównoważonego rozwoju Sun Chemical. - Zarządzanie produktem, zwłaszcza – ale nie tylko – przy specyficznym wykorzystaniu opakowań np. do żywności czy papierosów pozostaje jednym z najważniejszych założeń naszej polityki rozwoju. Rosnąca ilość „zielonych” działań, oznaczenia ekologiczne, zmiany w przepisach, coraz większe znaczenie proekologicznych aspektów dla właścicieli marek i końcowych sprzedawców – wszystko to powoduje, że jesteśmy zdeterminowani, by być wiarygodnym partnerem w obszarze farb, lakierów i pigmentów zarówno dziś jak i w przyszłości”.

Raport zrównoważonego rozwoju Sun Chemical jest dostępny dla klientów firmy pod adresem http:// www.sunchemical.com/sustainability.
Odwiedzając stronę http://www.sunchemical.com/services/consultative-services/ mogą oni obliczyć wstępnie ilość dwutlenku węgla emitowaną przez należące do nich zakłady produkcyjne.