Deklaracje/Oświadczenia

Produkty Sun Chemical spełniają szereg rygorystycznych norm oraz kryteriów czystości i wymagań związanych z przepisami wykonawczymi (rozporządzeniami, rezolucjami Rady Europejskiej, dyrektywami UE).

Oświadczenia i deklaracje do pobrania:

•  Oświadczenie dot. zawartości metali ciężkich
•  Zestawienie ogólnych przepisów wykonawczych dot. farb drukarskich i lakierów
•  Oświadczenie dot. możliwości stosowania do opakowań na artykuły spożywcze(SunLum) 
•  Oświadczenie dot. możliwości stosowania do opakowań na artykuły spożywcze(Liquid Ink and Coating Products)
•  Deklaracja REACH

Kontakt w sprawie certyfikatów, deklaracji oraz oświadczeń:
PLMK-Laboratorium@sunchemical.com